จำนวนและรายชื่อเครื่องหมายทางเรือ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2564, 23:59:55

จำนวนเครื่องหมายทางเรือทั้งหมด 987

ลำดับ ประเภทเครื่องหมายทางเรือ ชื่อเครื่องหมายทางเรือ ลักษณะไฟ สูงไฟเหนือ ระยะเห็นไกล พื้นที่รับผิดชอบ
987 ทุ่นไฟปากร่อง (สีขาว-แดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Mo (A) W 6s 4 7

ประกาศจุดไฟ

986 ทุ่นไฟหมายเลข 1 (สีเขียว) ร่องน้ำกันตัง ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง Fl G 3s 4 4

ประกาศจุดไฟ

985 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 3 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

984 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 4 (สีแดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

983 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 5 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

982 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 6 (สีแดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

981 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 7 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

980 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 8 (สีแดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

979 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 9 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

978 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 10 (สีแดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

977 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 11 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

976 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 12 (สีแดง) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

975 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 13 (สีเขียว) ร่องน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

974 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 1 (สีเขียว) ร่องน้ำท่าเทียบเรือภุเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 3 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

973 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 2 (สีแดง) ร่องน้ำท่าเทียบเรือภุเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

972 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟหมายเลข 1 (สีเขียว) ร่องน้ำท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต FlG 3s 4 4 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

971 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่อง หมายเลข......สี.....ร่องน้ำ......ตำบล....อำเภอ....จังหวัด....... fl G 3s (0.3 -2.7) 3 0 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

970 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 1 (สีเขียว) ร่องน้ำคลองไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

969 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 2 (สีแดง) ร่องน้ำคลองไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

968 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 1 (สีเขียว) ร่องน้ำคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

967 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 2 (สีแดง) ร่องน้ำคลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

966 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 2 (สีแดง) ร่องน้ำแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

965 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 4 (สีแดง) ร่องน้ำแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

964 เครื่องหมายทางข้าง หลักไฟขอบร่องหมายเลข 5 (สีเขียว) ร่องน้ำแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Fl G 3s fl 0.3s, ec 2.7s 7 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ

963 เครื่องหมายทางข้าง ทุ่นไฟขอบร่องหมายเลข 2 (สีแดง) ร่องน้ำแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด Fl R 3s fl 0.3s, ec 2.7s 2 5 กรมเจ้าท่า

ประกาศจุดไฟ