ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 ธ.ค. 2563, 06:00:25
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2563, 23:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-11 23:50:18**
ZCZC FA60
111650 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 51/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL
THAI NAVY 260000 TO 261000 UTC NOV 20 IN THE FOLLOWING
AREA (INDIAN 1975 DATUM):
   
      A. 12-20.00 N, TO 12-40.00 N
        100-30.00 E, TO 100-40.75 E
      B. 12-20.00 N, TO 12-40.00 N
        100-40.75 E, TO 100-58.00 E
     
2. CANCEL THIS MASSAGE 261100 UTC NOV 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
24TH NOVEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-11 23:52:12**