ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 ธ.ค. 2563, 06:01:51
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 12 ธ.ค. 2563, 03:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-12 03:50:17**
ZCZC FA70
112050 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 55/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
KO KUT
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL
THAI NAVY 0130 TO 0400 UTC DAILY 23 TO 24 DEC 20 IN AREA BOUNDED BY
(INDIAN 1975 DATUM):
  11-30.00 N. TO 11-35.00 N.
  102-31.00 E. TO 102-40.00 E.

2. CANCEL THIS MESSAGE 240500 UTC DEC 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
8TH DECEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-12 03:51:58**