ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 ธ.ค. 2563, 06:04:06
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 11 ธ.ค. 2563, 23:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\Q20201125141254.1**
**Start transmitting time: 2020-12-11 23:50:18**
ZCZC FA60
111650 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 51/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL
THAI NAVY 260000 TO 261000 UTC NOV 20 IN THE FOLLOWING
AREA (INDIAN 1975 DATUM):
   
      A. 12-20.00 N, TO 12-40.00 N
        100-30.00 E, TO 100-40.75 E
      B. 12-20.00 N, TO 12-40.00 N
        100-40.75 E, TO 100-58.00 E
     
2. CANCEL THIS MASSAGE 261100 UTC NOV 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
24TH NOVEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-11 23:52:12****C:\NAVTEX\F\SEND\Q20201028095621.1**
**Start transmitting time: 2020-12-11 23:52:17**
ZCZC FA46
111650 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 41/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI
-----------------------------------------------------
CHART NO.204 AND 045

1. THA WRECK IS NAMED 'SUNTUDSAMUT 3' IS REPORTED TO EXISTS IN
THE APPROXIMATE POSITION 09 31 15.8 N 099 26 35.4 E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
26TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-11 23:53:36**