ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 12 ธ.ค. 2563, 08:02:46
To: กรมอุตุนิยมวิทยา
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 12 ธ.ค. 2563, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-12 07:53:26**
ZCZC FE24
120050 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------------

//BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING//
//SYNOPTIC SITUATION AT 11-2100 UTC//

THE NORTHEAST MONSOON PREVAILS ACROSS THE GULF AND THE SOUTH OF
THAILAND WITH LESS RAIN IN THE SOUTH.

//24-HR. FORECAST FROM 12-0000 UTC//

THE GULF OF THAILAND (AREA 1 AND 2)

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORHTEASTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGH ABOUT 1 METER AND 1-2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND MALACCA STRAIT (AREA 3 AND 5)

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
EASTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 1 METERS.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE (AREA 4)

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

WEATHER FORECAST DIVISION, METEOROLOGICAL DEPARTMENT.
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-12 07:56:24**