ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 ธ.ค. 2563, 12:07:29
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 12 ธ.ค. 2563, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-12 11:50:18**
ZCZC FA41
120450 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.24(T)/20
WEST COAST OF THAILAND
RANONG, HIN KHI CHANG - LIGHT
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. HIN KHI CHANG LIGHT,FL.5S7M6M, IN THE POSITION(INDIAN 1975 DATUM)
  LAT. 09-50 23.48 N. LONG.098-26 08.74 E. HAS BEEN EXTINGUIHED.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED: 331 307 362 AND 045

SOURCE FROM : PHANG-NGA HYDROGRAPHIC STATION, DATE 8TH SEPTEMBER 2020
           
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
11TH SEPTEMBER 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-12 11:52:00**