ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 08:00:11
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\M20200205102626.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 07:50:17**
ZCZC FA09
150050 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.2(T)/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
CHON BURI, SATTAHIP, KO MU - BUOYS
-----------------------------------------------------

1. LIGHTED MOORING BUOY NO 1(A)FLY.5S,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12-37-41.88 N., LONG 100-54-17.64 E. ESTABLISHED.

2. LIGHTED MOORING BUOY NO 2(B)FLY.5S,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12-37-27.09 N., LONG 100-54-24.01 E. ESTABLISHED.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHARTS AFFECTED :115A 115 AND 141
SOURCE FROM   :NAVAL ENGINEERING PLANNING,NAVAL DOCKYARD DEPARTMENT
                DATED 31ST JANUARY 2020.              

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
4TH FEBRUARY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 07:52:27**