ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 13:36:16
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-15 11:50:18**
ZCZC FA72
150450 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
  SAR OPERATION AREA(24-HR)
MAN OVERBOARD

-FROM 142200 UTC TO 150359 UTC
AREA BOUNDED BY
11-35.56N TO 11-36.96N
100-25.5E TO 100-26.9E

-FROM 150400 UTC TO 150959 UTC
AREA BOUNDED BY
11-33.5N TO 11-37.3N
100-24.01E TO 100-27.8E

-FROM 151000 UTC TO 151559 UTC
AREA BOUNDED BY
11-32.96N TO 11-37.73N
100-23.06E TO 100-27.82E

-FROM 151600 UTC TO 152159 UTC
AREA BOUNDED BY
11-32.15N TO 11-37.4N
100-21.95E TO 100-27.98E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 152200 UTC DEC 20
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 11:51:54**