ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ขอความช่วยเหลือ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR & DISTRESS)

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 14:13:26
To: สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 08:05:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\BACK\D20201215083247.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 08:35:22**
ZCZC FD03
150105 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------
DISTRESS INFORMATION NO.03
//DISTRESS ALERT//
DETECTION TIME: 142200 UTC
NAME ON THE VESSEL: S.DENWAREE (FISHING VESSEL)
POSITION: 11-36N 100-26E 39 NM FROM PRACHUAP BAY
NATURE OF DISTRESS: MAN OVERBOARD
OTHER INFORMATION: SAR IS IN OPERATION

SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO KEEP A SHARP LOOK OUT AND REPORT ANY
INFORMATION TO BANGKOK RADIO OR CONTACT +66 2 104 7030
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 08:36:37**