ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 14:14:47
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201215100800.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 11:50:18**
ZCZC FA72
150450 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
  SAR OPERATION AREA(24-HR)
MAN OVERBOARD

-FROM 142200 UTC TO 150359 UTC
AREA BOUNDED BY
11-35.56N TO 11-36.96N
100-25.5E TO 100-26.9E

-FROM 150400 UTC TO 150959 UTC
AREA BOUNDED BY
11-33.5N TO 11-37.3N
100-24.01E TO 100-27.8E

-FROM 151000 UTC TO 151559 UTC
AREA BOUNDED BY
11-32.96N TO 11-37.73N
100-23.06E TO 100-27.82E

-FROM 151600 UTC TO 152159 UTC
AREA BOUNDED BY
11-32.15N TO 11-37.4N
100-21.95E TO 100-27.98E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 152200 UTC DEC 20
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 11:51:54****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201213170713.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 11:51:59**
ZCZC FA71
150450 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.34(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, NORTH-EASTWARDS OF KO NU - ANCHORED
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. ACCOMMODATION WORK BARGE (AWB) NAMED 'NAVA THANEE' HAS ANCHORED IN
THE POSITION LAT 07 14 .73 N LONG 100 38 .37 E UNTIL FEBRUARY 2021.
2. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN THE RADIUS OF
500 METERS FROM THE AWB.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
8TH DECEMBER 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 11:53:31****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201208165921.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 11:53:36**
ZCZC FA69
150450 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 54/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL
THAI NAVY 0100 TO 1000 UTC DAILY 14 TO 15 DEC 20 IN AREA BOUNDED BY
(INDIAN 1975 DATUM):
  12-20.00 N. TO 12-40.00 N.
  100-40.75 E. TO 100-58.00 E.

2. CANCEL THIS MESSAGE 151100 UTC DEC 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
8TH DECEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-15 11:55:15**