ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ขอความช่วยเหลือ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR & DISTRESS)

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 15:35:26
To: สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 15:15:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\BACK\D20201215152215.1**
**Start transmitting time: 2020-12-15 15:29:01**
ZCZC FD04
150815 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------
DISTRESS INFORMATION NO.04
//DISTRESS ALERT//
DETECTION TIME: 141700 UTC
NAME ON THE VESSEL: CHOKAUMNAT 51 (FISHING VESSEL CLASS ONE)
POSITION: 09-01N 100-50E
NATURE OF DISTRESS: MAN OVERBOARD (MR.NEE TEE)
OTHER INFORMATION: SAR IS IN OPERATION

SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO KEEP A SHARP LOOK OUT AND REPORT ANY
INFORMATION TO BANGKOK RADIO OR CONTACT +66 2 104 7030
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 15:30:16**