ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 16:18:28
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-15 15:54:00**
ZCZC FA73
150850 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
  SAR OPERATION AREA(24-HR)
MAN OVERBOARD

-FROM 152200 UTC TO 160359 UTC
AREA BOUNDED BY
11-33.39N TO 11-39.55N
100-21.65E TO 100-27.79E

-FROM 160400 UTC TO 160959 UTC
AREA BOUNDED BY
11-32.3N TO 11-38.98N
100-21.35E TO 100-27.72E

-FROM 161000 UTC TO 161559 UTC
AREA BOUNDED BY
11-31.5N TO 11-39.05N
100-20.47E TO 100-27.91E

-FROM 161600 UTC TO 162159 UTC
AREA BOUNDED BY
11-29.9N TO 11-38.27N
100-19.67E TO 100-27.57E

-FROM 162200 UTC TO 170359 UTC
AREA BOUNDED BY
11-30.75N TO 11-39.63N
100-18.67E TO 100-27.39E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 170400 UTC DEC 20
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-15 15:55:54**