ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 15 ธ.ค. 2563, 16:18:57
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ธ.ค. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-12-15 15:55:59**
ZCZC FA57
150850 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO. 48/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL
THAI NAVY 240100 TO 240930 UTC NOV 20 IN THE RADIUS 4 NAUTICAL MILE
FROM THE POSITION 12-36-59 N, 100-52-50 E    
     
2. AIRBORNE FORCE EXERCISE BY ROYAL THAI NAVY 030630 TO 030830 UTC
DEC 20 IN THE RADIUS 3 NAUTICAL MILE FROM THE POSITION 12-36-20 N,
100-56-55 E

3. AIRBORNE FORCE EXERCISE BY ROYAL THAI NAVY 0630 TO 0800 UTC
DAILY 8-9 DEC 20 IN THE RADIUS 5 NAUTICAL MILE FROM THE POSITION
12-36-20 N, 100-56-55 E

4. AIRBORNE FORCE EXERCISE BY ROYAL THAI NAVY 150900 TO 151100 UTC
DEC 20 IN THE RADIUS 5 NAUTICAL MILE FROM THE POSITION 12-36-20 N,
100-56-55 E

5. CANCEL THIS MESSAGE 151200 UTC DEC 20.

6. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN THE AREA ABOVE.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
23RD NOVEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-12-15 15:58:48**