ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 31 ธ.ค. 2563, 20:48:29
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 31 ธ.ค. 2563, 19:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\P20200220154856.1**
**Start transmitting time: 2020-12-31 19:50:18**
ZCZC FA13
311250 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.4(T)/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
CHON BURI, ENTRANCE TO SATTAHIP COMMERCIAL PORT - BUOYS
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. ENTRANCE LIGHT-BUOY,FL10S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 35' 19.32 N, LONG. 100 54' 11.71 E, ESTABLISHED.

2. LIGHT-BUOY NO.1,FL.G.4S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 36' 05.69 N, LONG. 100 54' 29.05 E, ESTABLISHED.

3. LIGHT-BUOY NO.2,FL.R.4S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 36' 20.35 N, LONG. 100 54' 25.20 E, ESTABLISHED.

4. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
           
CHARTS AFFECTED: 115 A 115 AND 141

SOURCE FROM: AIDS TO NAVIGATION DIVISION.,DATE 16TH DECEMBER 2019.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH FEBRUARY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-31 19:52:47****C:\NAVTEX\F\SEND\P20200205102626.1**
**Start transmitting time: 2020-12-31 19:52:52**
ZCZC FA09
311250 UTC DEC 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.2(T)/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
CHON BURI, SATTAHIP, KO MU - BUOYS
-----------------------------------------------------

1. LIGHTED MOORING BUOY NO 1(A)FLY.5S,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12-37-41.88 N., LONG 100-54-17.64 E. ESTABLISHED.

2. LIGHTED MOORING BUOY NO 2(B)FLY.5S,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12-37-27.09 N., LONG 100-54-24.01 E. ESTABLISHED.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHARTS AFFECTED :115A 115 AND 141
SOURCE FROM   :NAVAL ENGINEERING PLANNING,NAVAL DOCKYARD DEPARTMENT
                DATED 31ST JANUARY 2020.              

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
4TH FEBRUARY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-12-31 19:55:02**