ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 1 ม.ค. 2564, 07:59:09
To: กรมอุตุนิยมวิทยา
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 1 ม.ค. 2564, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-01-01 07:51:39**
ZCZC FE01
010050 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------------

//BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING//
//SYNOPTIC SITUATION AT 31-2100 UTC//

THE STRONG NORTHEAST MONSOON PREVAILS ACROSS THE GULF AND THE SOUTH
OF THAILAND. THE STRONG WIND WAVES IN THE GULF 2-4 METERS HIGH.
ALL SHIPS OVEER THE GULF OF THAILAND SHOULD PROCEEDWITH CAUTION AND
SMALL BOAT IN LOWER GULF SHOULD KEEP ASHORE LASTING 3 JANUARY 2021.

//24-HR. FORECAST FROM 1-0000 UTC//

THE GULF OF THAILAND (AREA 1 AND 2)

PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS.
SURAT THANI NORTHWARD: NORTHEASTERLY WINDS 11-22 KNOTS OR 20-40 KM/HR
WAVE HEIGHT 2-3 METERS AND ABOVE 3 METERS IN THUNDERSHOWERS.
NAKHON SI THAMMARAT SOUTHWARD: NORTHEASTERLY WINDS 11-24 KNOTS OR
20-45 KM/HR.
WAVE HEIGHT 2-4 METERS AND ABOVE 4 METERS IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND MALACCA STRAIT (AREA 3 AND 5)

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
EASTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOUT 2 METERS OFFSHORE.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE (AREA 4)

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHEASTERLY WINDS 11-22 KNOTS OR 20-40 KM/HR.
WAVE HEIGHT 2-4 METERS AND ABOVE 4 METERS IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHEASTERLY WINDS 11-24 KNOTS OR 20-45 KM/HR.
WAVE HEIGHT 2-4 METERS AND ABOVE 4 METERS IN THUNDERSHOWERS.

WEATHER FORECAST DIVISION, METEOROLOGICAL DEPARTMENT.
NNNN

**End transmitting time: 2021-01-01 07:55:34**