ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ม.ค. 2564, 14:20:58
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) : MF/HF-6765.1Khz, MF/HF-8743.00 Khz
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 1 ม.ค. 2564, 16:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม พ.ศ. 2564

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564