ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 4 ม.ค. 2564, 12:44:04
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์, สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 4 ม.ค. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20210104105758.1**
**Start transmitting time: 2021-01-04 11:50:18**
ZCZC FA01
040450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
DISTRESS INFORMATION NO.01/21

SAR OPERATIONS AREA (24-HR.)

//MAN OVERBOARD : SOR.SAKRUNGROJ 5//

-FROM 040045 UTC TO 040644 UTC
AREA BOUNDED BY
08-50.30 N TO 08-51.27 N
100-12.24 E TO 100-13.48 E

-FROM 040645 UTC TO 041244 UTC
AREA BOUNDED BY
08-48.20 N TO 08-51.53 N
100-10.53 E TO 100-14.43 E

-FROM 041245 UTC TO 041844 UTC
AREA BOUNDED BY
08-46.55 N TO 08-51.51 N
100-09.39 E TO 100-14.53 E

-FROM 041845 UTC TO 050044 UTC
AREA BOUNDED BY
08-46.11 N TO 08-52.10 N
100-08.42 E TO 100-14.50 E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 050045 UTC JAN 21


NNNN
**End transmitting time: 2021-01-04 11:52:06****C:\NAVTEX\F\SEND\N20210104103055.1**
**Start transmitting time: 2021-01-04 11:52:11**
ZCZC FD01
040450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------
DISTRESS INFORMATION NO.01/21
//DISTRESS ALERT//
DETECTION TIME: 040050 UTC
NAME ON THE VESSEL: SOR. SAKRUNGROJ 5
TYPE OF VESSEL: FISHING VESSEL CLASS 1
POSITION: 08-50.45 N, 100-13.61 E
NATURE OF DISTRESS: MAN OVERBOARD (MR.SO MINH TAI ,MALE 26YO.)
OTHER INFORMATION: SAR IS IN OPERATION

SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO KEEP A SHARP LOOK OUT AND REPORT ANY
INFORMATION TO BANGKOK RADIO OR CONTACT +66 2 104 7030

NNNN
**End transmitting time: 2021-01-04 11:53:34****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201213170713.1**
**Start transmitting time: 2021-01-04 11:53:39**
ZCZC FA71
040450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.34(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, NORTH-EASTWARDS OF KO NU - ANCHORED
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. ACCOMMODATION WORK BARGE (AWB) NAMED 'NAVA THANEE' HAS ANCHORED IN
THE POSITION LAT 07 14 .73 N LONG 100 38 .37 E UNTIL FEBRUARY 2021.
2. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN THE RADIUS OF
500 METERS FROM THE AWB.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
8TH DECEMBER 2020
NNNN

**End transmitting time: 2021-01-04 11:55:12****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201028095621.1**
**Start transmitting time: 2021-01-04 11:55:17**
ZCZC FA46
040450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 41/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI
-----------------------------------------------------
CHART NO.204 AND 045

1. THA WRECK IS NAMED 'SUNTUDSAMUT 3' IS REPORTED TO EXISTS IN
THE APPROXIMATE POSITION 09 31 15.8 N 099 26 35.4 E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
26TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-01-04 11:56:35**