ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 4 ม.ค. 2564, 23:58:37
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 4 ม.ค. 2564, 23:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-01-04 23:50:17**
ZCZC FA01
041650 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
DISTRESS INFORMATION NO.01/21

SAR OPERATIONS AREA (24-HR.)

//MAN OVERBOARD : SOR.SAKRUNGROJ 5//

-FROM 040045 UTC TO 040644 UTC
AREA BOUNDED BY
08-50.30 N TO 08-51.27 N
100-12.24 E TO 100-13.48 E

-FROM 040645 UTC TO 041244 UTC
AREA BOUNDED BY
08-48.20 N TO 08-51.53 N
100-10.53 E TO 100-14.43 E

-FROM 041245 UTC TO 041844 UTC
AREA BOUNDED BY
08-46.55 N TO 08-51.51 N
100-09.39 E TO 100-14.53 E

-FROM 041845 UTC TO 050044 UTC
AREA BOUNDED BY
08-46.11 N TO 08-52.10 N
100-08.42 E TO 100-14.50 E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 050045 UTC JAN 21


NNNN
**End transmitting time: 2021-01-04 23:52:06**