ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 7 ม.ค. 2564, 13:42:02
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 7 ม.ค. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201213170713.1**
**Start transmitting time: 2021-01-07 11:51:20**
ZCZC FA71
070450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.34(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, NORTH-EASTWARDS OF KO NU - ANCHORED
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. ACCOMMODATION WORK BARGE (AWB) NAMED 'NAVA THANEE' HAS ANCHORED IN
THE POSITION LAT 07 14 .73 N LONG 100 38 .37 E UNTIL FEBRUARY 2021.
2. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN THE RADIUS OF
500 METERS FROM THE AWB.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
8TH DECEMBER 2020
NNNN

**End transmitting time: 2021-01-07 11:52:53**