ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 7 ม.ค. 2564, 19:58:42
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 7 ม.ค. 2564, 19:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-01-07 19:50:18**
ZCZC FA33
071250 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.19(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, KKHAO TANGKUAN - LIGHT
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1.KHAO TANGKUAN LIGHT,FL.(4)30S 10M 25M, IN THE POSITION(WGS84 DATUM)
LAT. 07-12 37.71 N. LONG.100-35 21.42 E HAS BEEN EXTINGUIHED.
2.MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED: 229A 229 205 206 AND 045

SOURCE FROM : SONGKLA BYDROGROGRAPHIC STATION, DATE 24TH JULY 2020.
           
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
24TH JULY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2021-01-07 19:52:01**