ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 ม.ค. 2564, 11:57:17
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 12 ม.ค. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201002101654.1**
**Start transmitting time: 2021-01-12 11:50:18**
ZCZC FA44
120450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 39/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
-----------------------------------------------------

THAI CHART NO. 045

1. THE WRECK IS NAMED ''THEPONGSAK 1'' IS REPORTED TO
XISTS IN THE APPROXIMATE POSITION 08 12.00 N,101 31 18 E.
 
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-01-12 11:51:33****C:\NAVTEX\F\SEND\N20200724180326.1**
**Start transmitting time: 2021-01-12 11:51:38**
ZCZC FA33
120450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.19(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, KKHAO TANGKUAN - LIGHT
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1.KHAO TANGKUAN LIGHT,FL.(4)30S 10M 25M, IN THE POSITION(WGS84 DATUM)
LAT. 07-12 37.71 N. LONG.100-35 21.42 E HAS BEEN EXTINGUIHED.
2.MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED: 229A 229 205 206 AND 045

SOURCE FROM : SONGKLA BYDROGROGRAPHIC STATION, DATE 24TH JULY 2020.
           
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
24TH JULY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2021-01-12 11:53:22**