ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 13 ม.ค. 2564, 11:59:19
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 13 ม.ค. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201028095621.1**
**Start transmitting time: 2021-01-13 11:50:17**
ZCZC FA46
130450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 41/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI
-----------------------------------------------------
CHART NO.204 AND 045

1. THA WRECK IS NAMED 'SUNTUDSAMUT 3' IS REPORTED TO EXISTS IN
THE APPROXIMATE POSITION 09 31 15.8 N 099 26 35.4 E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
26TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-01-13 11:51:36****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201002101654.1**
**Start transmitting time: 2021-01-13 11:51:41**
ZCZC FA44
130450 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 39/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
-----------------------------------------------------

THAI CHART NO. 045

1. THE WRECK IS NAMED ''THEPONGSAK 1'' IS REPORTED TO
XISTS IN THE APPROXIMATE POSITION 08 12.00 N,101 31 18 E.
 
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-01-13 11:52:57**