ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 12:42:42
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20210119182052.1**
**Start transmitting time: 2021-02-02 11:50:18**
ZCZC FA14
020450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 4/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, RANOT
--------------------
THAI CHART NO. 205 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY 07-47 N, 100-30 E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
19 JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 11:51:21****C:\NAVTEX\F\SEND\N20210114161708.1**
**Start transmitting time: 2021-02-02 11:51:26**
ZCZC FA08
020450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 2/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA
-----------------------------------------------------
THAI CHART NO.205 AND 045

1. THE WRECK IS REPORTED TO EXISTS IN THE APPROXIMATE POSITION
  07-32' N 101-05' E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
14TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 11:52:40****C:\NAVTEX\F\SEND\N20201028095621.1**
**Start transmitting time: 2021-02-02 11:52:45**
ZCZC FA46
020450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 41/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI
-----------------------------------------------------
CHART NO.204 AND 045

1. THE WRECK IS NAMED 'SUNTUDSAMUT 3' IS REPORTED TO EXISTS IN
THE APPROXIMATE POSITION 09 31 15.8 N 099 26 35.4 E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
26TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 11:54:03**