ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กรมเจ้าท่า 2 ก.พ. 2564, 12:59:53
To: กรมอุทกศาสตร์, กสท. (CAT), สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 13:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

สืบเนื่องจากกรณีพบวัตุลอยน้ำเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 8 ไมล์ทะเล
และในวันที่ 29 ม.ค. 64 ทรภ.1 ปรับแผนบินลาดตระเวน บ.ลว.1 นามเรียกขาน S-31 ตรวจพบวัตถุลอยน้ำในตำบลที่ ละติจูด 10 34.65 เหนือ ลองจิจูด 100 20.25 ตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 40 ไมล์ทะเล ดังนี้
1. ทรภ.1 ได้ทำการคาดคะเนตำบลที่โดยใช้วิธี DR ตั้งแต่เวลาที่ตรวจพบจนถึง ณ ปัจจุบันด้วยความเร็ว 0.5 น้อต รายละเอียดปรากฎตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้

2. ตำแน่งเรือลอยน้ำ ณ ปัจจุบัน ที่ ละติจูด 11 00.383 เหนือ ลองจิจูด 100 20.933 ตะวันออก ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งทุ่นไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือไว้ด้วยแล้ว
3. Sriracha VTS ได้ประกาศแจ้งเตือนเรือที่เดินทางออกจากพื้นที่เขตควบคุมการจราจร โดยมีจุดหมายปลายทางที่คาดว่าจะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังผ่านทางระบบวิทยุ VHF