ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กรมเจ้าท่า 2 ก.พ. 2564, 13:31:20
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) : VHF-156.525 MHz (Ch16)
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 09:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

ัวันที่ 2 ก.พ. 64 Sriracha VTS ได้รับแจ้งจากเรือ ต.273 จะมีการฝึกซ้อมยิงอาวุธของกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณช่องเกาะคราม (ทุ่งโปร่ง) จึงขอให้งดการเดินเรือในช่วงเวลาและพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ