ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 16:04:01
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-02 15:54:21**
ZCZC FA39
020850 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
SAR OPERATION AREA(24-HR)
//MAN OVERBOARD//(MR.SOI CHAIN)

-FROM 030130 UTC TO 030729 UTC
AREA BOUNDED BY
07-04.66N TO 07-19.70N
100-91.73E TO 101-02.12E

-FROM 030730 UTC TO 031329 UTC
AREA BOUNDED BY
07-03.07N TO 07-22.65N
100-87.21E TO 101-00.22E

-FROM 031330 UTC TO 031929 UTC
AREA BOUNDED BY
07-02.28N TO 07-24.34N
100-84.59E TO 100-98.81E

-FROM 031930 UTC TO 040129 UTC
AREA BOUNDED BY
07-01.79N TO 07-27.49N
100-79.15E TO 100-95.43E

-FROM 040130 UTC TO 040729 UTC
AREA BOUNDED BY
07-01.67N TO 07-31.91N
100-75.40E TO 100-94.18E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 040730 UTC FEB 21
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 15:56:18**