ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 16:04:32
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-02 15:56:23**
ZCZC FA38
020850 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
SAR OPERATION AREA(24-HR)
//MAN OVERBOARD//(MR.SOI CHAIN)

-FROM 020130 UTC TO 020729 UTC
AREA BOUNDED BY
07-09.37N TO 07-11.69N
101-04.08E TO 101-06.41E

-FROM 020730 UTC TO 021329 UTC
AREA BOUNDED BY
07-06.29N TO 07-14.12N
100-99.63E TO 101-05.47E

-FROM 021330 UTC TO 021929 UTC
AREA BOUNDED BY
07-04.78N TO 07-14.77N
100-98.42E TO 101-06.49E

-FROM 021930 UTC TO 030129 UTC
AREA BOUNDED BY
07-03.70N TO 07-16.68N
100-94.74E TO 101-04.26E


-CANCEL THIS MESSAGE AT 030130 UTC FEB 21
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 15:58:03**