ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 16:05:19
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุตุนิยมวิทยา
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-02 15:50:17**
ZCZC FE66
020850 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------------

//BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING//
//SYNOPTIC SITUATION AT 02-0300 UTC//

THE MODERATE NORTHEAST MONSOON PREVAILS ACROSS THE GULF OF THAILAND
AND THE SOUTH WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS. THE WIND BECOMES STRONGER
IN THE GULF WITH WAVES ABOUT 2 METERS HIGH FROM SONGKHLA DOWNWARDS
AND MORE THAN 2 METERS HIGH IN THUNDERSHOWERS. ALL SHIPS SHOULD
PROCEED WITH CAUTION AND KEEP OFF THUNDERSHOWERS.

//24-HR. FORECAST FROM 02-0600 UTC//

THE GULF OF THAILAND (AREA 1 AND 2)

ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NAKHON SI THAMMARAT NORTHWARDS:
NORTHEASTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOUT 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.
SONGKHLA SOUTHWARDS:
NORTHEASTERLY WINDS 11-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 2 METERS AND ABOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND MALACCA STRAIT (AREA 3 AND 5)

ISOLATED THUNDERSHOWERS.
EASTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOUT 2 METERS OFFSHORE.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE (AREA 4)

CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHEASTERLY WINDS 10-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 2 METERS AND ABOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA

CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS.
NORTHEASTERLY WINDS 10-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 2 METERS AND ABOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

WEATHER FORECAST DIVISION, METEOROLOGICAL DEPARTMENT.
NNNN

**End transmitting time: 2021-02-02 15:54:16**