ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ขอความช่วยเหลือ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR & DISTRESS)

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 16:06:10
To: สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-02 15:58:08**
ZCZC FD09
020850 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------
DISTRESS INFORMATION NO.09/21

//DISTRESS ALERT//

DETECTION TIME: 020150 UTC
NAME OF THE VESSEL : SINTHAVEESAP 5
TYPE OF VESSEL: FISHING VESSEL CLASS 1
POSITION:07-10.53N, 101-05.25E
NATURE OF DISTRESS: MAN OVERBOARD(MR.SOI CHAIN)
OTHER INFORMATION: SAR IS IN OPERATION

SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO KEEP A SHARP LOOK OUT AND REPORT ANY
INFORMATION TO BANGKOK RADIO OR CONTACT +66 2 104 7030
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 15:59:26**