ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 2 ก.พ. 2564, 20:05:43
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2564, 19:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\A20210201170257.1**
**Start transmitting time: 2021-02-02 19:50:18**
ZCZC FA37
021250 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 8/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
----------------

1.SURFACE TO SURFACE EXERCISES BY ROYAL THAI NAVY
  2300 TO 1100 UTC DAILY 2-5 FEB 21 IN AREA BOUNDED BY
  (INDIAN 1975 DATUM):
  12-42.10N TO 12-51.30N
  100-40.00E TO 100-51.00E
2.CANCEL THIS MESSAGE 051200 UTC FEB 21.
3.MARINERS ARE WARENED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST FEBUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 19:51:43****C:\NAVTEX\F\SEND\A20210201165858.1**
**Start transmitting time: 2021-02-02 19:51:48**
ZCZC FA36
021250 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 7/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
----------------

1.SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISES BY
  ROYAL THAI NAVY 0100 TO 0900 UTC DAILY 2-3 FEB 21 IN AREA
  BOUNDED BY(INDIAN 1975 DATUM):
  12-42.10N TO 12-51.30N
  100-40.00E TO 100-51.00E
2.CANCEL THIS MESSAGE 031000 UTC FEB 21.
3.MARINERS ARE WARENED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST FEBUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-02 19:53:19**