ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 3 ก.พ. 2564, 08:03:23
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 3 ก.พ. 2564, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-03 07:50:18**
ZCZC FA34
030050 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 6/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI, KO PHA-NGAN
----------------

THAI CHART NO. 243 204 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY 09-40.499N 100-04.514E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
29TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-03 07:51:24**