ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 17 ก.พ. 2564, 20:02:17
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 17 ก.พ. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-17 15:51:41**
ZCZC FA44
170850 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 39/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
-----------------------------------------------------

THAI CHART NO. 045

1. THE WRECK IS NAMED ''THEPONGSAK 1'' IS REPORTED TO
EXISTS IN THE APPROXIMATE POSITION 08-12.00 N,101-31.18 E.
 
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-17 15:52:57**