ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 17 ก.พ. 2564, 20:04:24
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 17 ก.พ. 2564, 19:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\P20210217164027.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 19:50:18**
ZCZC FA49
171250 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000
---------------
SAR OPERATION AREA(24-HR)
//MAN OVERBOARD// (CHOK CHAI SATHARPORN, NYAN MON)

-FROM 170500 UTC TO 171059 UTC
AREA BOUNDED BY
12-08.14N TO 12-13.97N
100-15.59E TO 100-22.91E

-FROM 171100 UTC TO 171659 UTC
AREA BOUNDED BY
12-08.78N TO 12-15.02N
100-15.55E TO 100-23.86E

-FROM 171700 UTC TO 172259 UTC
AREA BOUNDED BY
12-10.99N TO 12-17.61N
100-15.58E TO 100-25.09E

-FROM 172300 UTC TO 180459 UTC
AREA BOUNDED BY
12-13.36N TO 12-20.32N
100-15.93E TO 100-25.36E

-FROM 180500 UTC TO 181059 UTC
AREA BOUNDED BY
12-14.09N TO 12-22.07N
100-15.57E TO 100-24.85E

-CANCEL THIS MESSAGE AT 181100 UTC FEB 21
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-17 19:52:16****C:\NAVTEX\F\SEND\P20210120164110.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 19:52:21**
ZCZC FA17
171250 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 05/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA
----------------

THAI CHART NO. 205 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY
  A.07-32.00N 101-05.00E
  B.08-00.05N 100-24.02E
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-17 19:53:31****C:\NAVTEX\F\SEND\P20210119182052.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 19:53:36**
ZCZC FA14
171250 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 4/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, RANOT
--------------------
THAI CHART NO. 205 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY 07-47 N, 100-30 E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
19TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-17 19:54:41**