ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 18 ก.พ. 2564, 08:27:39
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 17 ก.พ. 2564, 23:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\Q20210114161708.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 23:50:18**
ZCZC FA08
171650 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 2/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA
-----------------------------------------------------
THAI CHART NO.205 AND 045

1. THE WRECK IS REPORTED TO EXISTS IN THE APPROXIMATE POSITION
  07-32' N 101-05' E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
14TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-17 23:51:31****C:\NAVTEX\F\SEND\Q20200220154856.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 23:51:36**
ZCZC FA13
171650 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.4(T)/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
CHON BURI, ENTRANCE TO SATTAHIP COMMERCIAL PORT - BUOYS
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. ENTRANCE LIGHT-BUOY,FL10S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 35' 19.32 N, LONG. 100 54' 11.71 E, ESTABLISHED.

2. LIGHT-BUOY NO.1,FL.G.4S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 36' 05.69 N, LONG. 100 54' 29.05 E, ESTABLISHED.

3. LIGHT-BUOY NO.2,FL.R.4S5M,IN THE POSITION (WGS84 DATUM)
  LAT. 12 36' 20.35 N, LONG. 100 54' 25.20 E, ESTABLISHED.

4. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
           
CHARTS AFFECTED: 115 A 115 AND 141

SOURCE FROM: AIDS TO NAVIGATION DIVISION.,DATE 16TH DECEMBER 2019.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH FEBRUARY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2021-02-17 23:54:05****C:\NAVTEX\F\SEND\Q20140904190222.1**
**Start transmitting time: 2021-02-17 23:54:10**
ZCZC FA41
171650 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.118/2014(TEMPORARY)
GULF OF THAILAND
PETROLEUM SURVEY OPERATIONS.

DETAILS:

1. AT THE END OF JULY 2014 MP G1(THAILAND)LTD.
HAS BEEN CONDUCTING PETROLEUM SURVEY AND
PETROLEUM PRODUCTION BLOCK G1/48
BY THE SUPPORT VESSEL NAMED ''MANORA PRINCESS''
IN THE APPROXIMATE POSITION(INDIAN1975 DATUM):
 
  LAT 11-44.09 N, LONG 100-33.50 E
  (DURATION ABOUT 8 YEARS)

AND WHEN THE OPERATION IS FINISHED, THE COMPANY
WILL TAKE THE VESSEL OUT OF THE KINGDOM IMMEDIATELY.
2. DETAILS OF THE VESSEL ARE AS FOLLOWS:
  NAME : MANORA PRINCESS
  TYPE : OIL CARRIER
  FLAG : SINGAPORE
3. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN A
RADIUS OF 2 NAUTICAL MILES FROM THE ABOVE POSITION.

CHARTS AFFECTED : 001 AND 045
SOURCE FROM   : DEPARTMENT OF MINERAL FUELS,
                  DATED 28TH JULY 2014.
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND,
7TH AUGUST 2014.
NNNN

**End transmitting time: 2021-02-17 23:56:54**