ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 18 ก.พ. 2564, 08:28:23
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2564, 03:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\A20200420122923.1**
**Start transmitting time: 2021-02-18 03:50:18**
ZCZC FA27
172050 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

MARINE DEPARTMENT ANNOUNCEMENT
NO. 53/2020 (A.D. 2020)

SUBJECT : GUIDELINE FOR SHIPS ENTERING THAI WATERS AS FOLLOWS;

1) TO CANCEL THE MARINE DEPARTMENT ANNOUNCEMENT NO.45/2020 ON THE
GUIDELINE FOR SHIPS ENTERING THAI WATERS IN THE CASE OF SHIPS COME
FROM THE TERRITORIES OUTSIDE THE KINGDOM OF THAILAND ON 19 MARCH 2020
.
2) TO PROHIBIT PASSENGER SHIPS, SHIP WITH PASSENGER, OR ANY SHIP  
ENTERING THAI WATERS,UNLESS
  (1) CARGO SHIPS WHICH TRANSPORT GOODS AS NEEDED. BUT ONCE THE  
MISSION IS COMPLETED,THE SHIPS SHALL DEPART QUICKLY.
  (2) A SHIP THAT HAS A MASTER OR CREWS WHICH MUST TRAVEL ACCORDING
TO THE MISSION AND HAVE A DEFINITE TIME TO TRAVEL OUT OF THE KINGDOM
OF THAILAND.

3) FOR THE SHIPS UNDER ARTICLE 2 (1) AND (2) WHICH COME FROM THE
TERRITORIES OUTSIDE THE KINGDOM OF THAILAND DEFINED AS DISEASE
INFECTED ZONES OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK OR
ANNOUNCEMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OR CENTER FOR THE
CORONAVIRUS DISEASE(COVID-19) OUTBREAK MANAGEMENT OR THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION FOUND THE EFFECTED PERSON OF THE CORONAVIRUS DISEASE
(COVID-19) SHALL PROCEED AS FOLLOWS.
 
  (1) SHIPS AGENT SHALL SUBMIT DOCUMENTS TO THE COMMUNICABLE DISEASE
      CONTROL OFFICER AT INTERNATIONAL COMMUNICABLE DISEASE CONTROL
        CHECKPOINT AT LEAST 24 HOURS IN ADVANCE INCLUDE          
      (A) INFORMATION OF CONVEYANCE ARRIVING IN THAILAND (T 1)    
      (B) MARINE INFORMATION OF HEALTH (T 2)    
      (C) MARINE DECLARATION OF HEALTH (T 3)
      (D) LAST 10 PORTS OF CALL
      (E) QUESTIONNAIRE FOR DANGEROUS
          COMMUNICABLE DISEASES SCREENING
      (F) CREW LIST
      (G) BODY TEMPERATURE CHECKING OF MASTER AND ALL CREWS AT LEAST
          7 DAYS BEFORE SHIPS ENTERING TO THAI WATERS
      (H) OTHER DOCUMENTS AS REQUIRED BY THE COMMUNICABLE DISEASE
          CONTROL OFFICER
  (2) SHIP OPERATORS OR SHIP-OWNERS SHALL PROVIDE KNOWLEDGE OF THE
      CORONAVIRUS DISEASE(COVID-19) OUTBREAK TO MASTER, CREWS, AND
      ANY PERSONS ON BOARD.
  (3) MASTER OF THE SHIP SHALL PROVIDE REGULARLY TEMPERATURE
      MEASUREMENT FOR MASTER,CREW AND ANY PERSONS ON BOARD.
      IF FOUND TO HAVE ABNORMAL SYMPTOMS SUCH AS BODYTEMPERATURE
      ABOVE 37.5 DEGREES CELSIUS AND HAVE A COUGH, RUNNY NOSE,
      SORE THROAT OR DYSPNEA,TO ISOLATE THOSE WITH ABNORMAL
      SYMPTOMS, SURVEILLANCE AND IF ABLE TO DO SO, BRING THEM
      TO THE NEAREST HOSPITAL TO CHECK IMMEDIATELY OR PROCEED
      ACCORDING TO (4).
  (4) IN THE EVENT THAT A CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
      SUSPECTED OR INFECTED PERSONIS FOUND ON BOARD, SHALL
      SCREEN THE ASEPTIC PERSON AND ISOLATE INFECTED PERSON,
      AND SHALL INFORM THE COMMUNICABLE DISEASE CONTROL OFFICER,
      DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, TO PROCEED THE NEXT STEP.
  (5) IF FOUND THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) SUSPECTED
      OR INFECTED PERSON ONBOARD, THE MASTER OF THE SHIP SHALL
      ANCHOR THEIR SHIP AT THE QUARANTINE AND SCREENING
      ANCHORAGE AREA ACCORDING TO THE NAVIGATION IN THAI WATERS
      ACTS B.E 2456 (1913) AND AS AMENDED OR THEPLACE WHICH
      THE COMMUNICABLE DISEASE CONTROL OFFICER, DEPARTMENT
      OF DISEASE CONTROL,CONSIDERED AS APPROPRIATE FOR THEIR
      FURTHER ACTION.

4) SHIP OPERATORS, SHIP-OWNERS, MASTER SHALL PROCEED IN
ACCORDANCE WITH THE SECTION5 OF REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF
DANGERS UNDER THE NAVIGATION IN THAI WATERS ACTS B.E2456 (1913)
AND AS AMENDED.WHOEVER VIOLATES OR FAILS TO COMPLY WITH THE
PROVISIONS THE SECTION 5 OF REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF
DANGERS UNDER THE NAVIGATION IN THAI WATERS ACTS B.E 2456 (1913)
AND ASAMENDED, SHALL BE LIABLE TO A FINE FROM ONE THOUSAND
BAHT TO TEN THOUSAND BAHT.

5) SHIP OPERATORS, SHIP-OWNERS, MASTER SHALL STRICTLY PROCEED
IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS ISSUED UNDER ARTICLE 9 OF
THE EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN EMERGENCY
SITUATIONS B.E.2548 (2005).

THIS ANNOUNCEMENT SHALL BE EFFECTIVE ON 26 MARCH 2020 (A.D. 2020)
(MR. WITHAYA YAMOUNG)
DIRECTOR GENERAL

ISSUED BY MARINE DEPARTMENT,
BANGKOK, THAILAND
25TH MARCH 2020
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-18 04:01:21**