ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 18 ก.พ. 2564, 08:30:46
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2564, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-18 07:52:21**
ZCZC FA47
180050 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------
BKK RADIO INFORMATION NO.06/21

1. ALL SERVICES OF BKK RADIO ARE BACK ONLINE.
2. FOR ENSURING RADIO COMMUNICATION SAFETY IN THAILAND SRR,
MARINERS ARE REQUESTED TO HAVE A CALL-TEST TO BKK RADIO BOTH DSC AND
RADIO TELEPHONY ACCORDINGLY.
3. DSC SERVICE AVAILABLE IN FOLLOWING FREQUENCIES.
- MF RANGE // 2,187.500 KHZ
- HF RANGE // 4,207.500 KHZ
- HF RANGE // 6,312.000 KHZ
- HF RANGE // 8,414.500 KHZ
- VHF RANGE // 156.525 MHZ (CH.70)
4. RADIO TELEPHONY AVAILABLE IN FOLLOWING FREQUENCIES.
- MF RANGE // 2,182.000 KHZ
- HF RANGE // 4,125.000 KHZ (CH.ITU421)
- HF RANGE // 6,215.000 KHZ (CH.ITU606)
- HF RANGE // 8,255.000 KHZ (CH.ITU821)
- VHF RANGE // 156.800 MHZ (CH.16)
5. THIS MESSAGE IS ASK FOR COOPERATION MESSAGE.
6. CANCEL BKK RADIO INFORMATION NO.05/21

ISSUED BY: NATIONAL TELECOM PLC.
12TH FEBRUARY 2021.

NNNN


**End transmitting time: 2021-02-18 07:54:52**