ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 18 ก.พ. 2564, 08:31:13
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2564, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-02-18 07:54:57**
ZCZC FA40
180050 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.1(T)/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
NONG FAEP, MAP TA PHUT, RAYONG - BUOYS
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. SINCE 1ST FEBRUARY 2021 AND UP UNTIL 30TH APRIL 2022,
  PTTLNG COMPANY LIMITED, HAS AND WILL HAVE BEEN CONSTRUCTING
  NONG FAEB JETTY AND LNG TERMINAL IN THE AREA MARKED BY NON-IALA
  LIGHTED BUOYS AS FOLLOWS:(WGS84 DATUM)
 
  1.1 LAT. 12-40.20N , LONG. 101-07.15 E.
  1.2 LAT. 12-40.16N , LONG. 101-07.37 E.
  1.3 LAT. 12-40.18N , LONG. 101-06.87 E.
  1.4 LAT. 12-39.64N , LONG. 101-06.79 E.
  1.5 LAT. 12-38.57N , LONG. 101-06.62 E.
  1.6 LAT. 12-37.90N , LONG. 101-06.52 E.
  1.7 LAT. 12-38.05N , LONG. 101-06.91 E.
  1.8 LAT. 12-38.59N , LONG. 101-06.97 E.
  1.9 LAT. 12-37.56N , LONG. 101-06.51 E.
  1.10 LAT. 12-37.77N , LONG. 101-06.88 E.
  1.11 LAT. 12-37.73N , LONG. 101-06.36 E.
  1.12 LAT. 12-39.11N , LONG. 101-06.71 E.
  1.13 LAT. 12-39.13N , LONG. 101-07.03 E.
  1.14 LAT. 12-39.66N , LONG. 101-07.09 E.
  1.15 LAT. 12-40.72N , LONG. 101-06.95 E.
  1.16 LAT. 12-40.65N , LONG. 101-07.46 E.

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED:157 163 141 102 AND 045
SOURCE FROM :SPCC JOINT VENTURE, DATED 18TH JANUARY 2021        
   
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
3RD FEBRUARY 2021
NNNN

**End transmitting time: 2021-02-18 07:59:00**