ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 18 ก.พ. 2564, 12:07:04
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 18 ก.พ. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20210129140818.1**
**Start transmitting time: 2021-02-18 11:50:18**
ZCZC FA34
180450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 6/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI, KO PHA-NGAN
----------------

THAI CHART NO. 243 204 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY 09-40.499N 100-04.514E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
29TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-18 11:51:24****C:\NAVTEX\F\SEND\N20210120164110.1**
**Start transmitting time: 2021-02-18 11:51:29**
ZCZC FA17
180450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 05/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA
----------------

THAI CHART NO. 205 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY
  A.07-32.00N 101-05.00E
  B.08-00.05N 100-24.02E
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-18 11:52:39****C:\NAVTEX\F\SEND\N20210119182052.1**
**Start transmitting time: 2021-02-18 11:52:44**
ZCZC FA14
180450 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 4/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, RANOT
--------------------
THAI CHART NO. 205 AND 045

1. WRECK REPORTED IN VICINITY 07-47 N, 100-30 E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
19TH JANUARY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-02-18 11:53:47**