ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 2 พ.ย. 2563, 10:20:39
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 30 ต.ค. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-10-30 15:54:14**
ZCZC FA44
2020-10-30   15:50

FROM BANGKOK RADIO
(CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED)

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 39/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
-----------------------------------------------------

THAI CHART NO. 045

1. THE WRECK IS NAMED ''THEPONGSAK 1'' IS REPORTED TO
XISTS IN THE APPROXIMATE POSITION 08 12.00 N,101 31 18 E.
 
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND

1ST OCTOBER 2020
005671000 BKKRADIO
NNNN
**End transmitting time: 2020-10-30 15:55:39**