ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กรมอุตุนิยมวิทยา 7 มิ.ย. 2564, 16:04:16
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) : MF/HF-6765.1Khz, MF/HF-8743.00 Khz
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 7 มิ.ย. 2564, 16:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564