ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กรมเจ้าท่า 8 มิ.ย. 2564, 16:49:09
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมอุทกศาสตร์, กสท. (CAT), สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 8 มิ.ย. 2564, 16:45:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

ประกาศกรมเจ้าท่า

 ที่ 119 / ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ  ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

กรมเจ้าท่า จึงขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือ ระมัดระวังการเดินเรือ การจอดเรือในระยะนี้ และติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่อง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔