ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 9 พ.ย. 2563, 13:05:54
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 7 พ.ย. 2563, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-11-07 11:50:17**
ZCZC FA45
070450 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 40/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
RAYONG
-----------------------------------------------------

1. THE ROYAL THAI AIR FORCE WILL BE CONDUCTING MAIN ARMAMENT
EXERCISES AIR TO AIR IN THE AREA OF SOUTHWARD OF KO SAMET RADIUS
7.1 NAUTICALMILES FROM THE POSITION 12 12.00 N 101 21.00 E, 0100 TO
1000 DAILY 26 OCT 20 - 13 NOV 20 IN AREA BOUNDED BY :      
      12-25.00 N, 101-10.00 E
      12-25.00 N, 101-37.00 E
      12-00.00 N, 101-42.60 E
      12-00.00 N, 101-13.00 E

2. CANCEL THIS MASSAGE 131100 UTC NOV 20.

3. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN THE AREA ABOVE.
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-11-07 11:52:26**