ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 9 พ.ย. 2563, 13:14:01
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 8 พ.ย. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-11-08 15:54:18**
ZCZC FA05
080850 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.45(T)/16
GULF OF THAILAND - EAST COAST
CHONBURI, SATTAHIP - DANGER AREAS

DETAILS:
1. DEFINNE THE DANGER AREAS OF THE DEPTH CHARGE MORTAR
KM10 UNEXPLODED RADIUS OF
2 NAUTICAL MILES (THE APPROXIMATE POSITION) AS FOLLOWING:
A.LAT 12 30.0 N, LONG 100 55.9 E.
B.LAT 12 29.0 N, LONG 100 56.1 E.

2.MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN A RADIUS
OF 2 NAUTICAL MILES FROM ABOVE POSITION.

CHARTS AFFECTED : 115,141,102,001 AND 045

SOURCE FROM   : THE NAVAL OPERATIONS DEPARTMENT,DATED 28TH
                  DECEMBER 2016

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND,
29TH DECEMBER 2016
NNNN

**End transmitting time: 2020-11-08 15:56:19**