ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 16 ก.ย. 2564, 00:00:35
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์, กสท. (CAT)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 15 ก.ย. 2564, 23:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\A20210915081014_FA28.1**
**Start transmitting time: 2021-09-15 23:50:17**
ZCZC FA28
150020 UTC SEP 21
BKK RADIO MMSI:005671000
--------------------------
SAR OPERATION AREA (24-HR.)
//MAN OVERBOARD//
(VOR.RUNGRUANGVAREE 3)
-FROM 150130 UTC TO 150729 UTC
AREA BOUNED BY
12-14.25N TO 12-19.68N
101-41.96E TO 101-46.61E
-FROM 150730 UTC TO 151329 UTC
AREA BOUNED BY
12-12.96N TO 12-19.59N
101-41.41E TO 100-46.4E
-FROM 151330 UTC TO 151929 UTC
AREA BOUNED BY
12-12.43N TO 12-20.62N
101-42.14E TO 101-47.47E
-FROM 151930 UTC TO 160129 UTC
AREA BOUNED BY
12-10.88N TO 12-20.6N
101-42.46E TO 101-48.99E
-CANCEL THIS MESSAGE AT 160130 UTC SEP 21
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-15 23:52:01**
**C:\NAVTEX\F\SEND\A20210702072519_FA71.1**
**Start transmitting time: 2021-09-15 23:52:06**
ZCZC FA71
072120 UTC AUG 14
BKK RADIO MMSI:005671000
NOTICE TO MARINERS
NO.118/2014(TEMPORARY)
GULF OF THAILAND
PETROLEUM SURVEY OPERATIONS.
DETAILS:
1. AT THE END OF JULY 2014 MP G1(THAILAND)LTD.
HAS BEEN CONDUCTING PETROLEUM SURVEY AND
PETROLEUM PRODUCTION BLOCK G1/48
BY THE SUPPORT VESSEL NAMED ''MANORA PRINCESS''
IN THE APPROXIMATE POSITION(INDIAN1975 DATUM):
LAT 11-44.09 N, LONG 100-33.50 E
(DURATION ABOUT 8 YEARS)
AND WHEN THE OPERATION IS FINISHED, THE COMPANY
WILL TAKE THE VESSEL OUT OF THE KINGDOM IMMEDIATELY.
2. DETAILS OF THE VESSEL ARE AS FOLLOWS:
NAME : MANORA PRINCESS
TYPE : OIL CARRIER
FLAG : SINGAPORE
3. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN A
RADIUS OF 2 NAUTICAL MILES FROM THE ABOVE POSITION.
CHARTS AFFECTED : 001 AND 045
SOURCE FROM : DEPARTMENT OF MINERAL FUELS,
DATED 28TH JULY 2014.
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND,
7TH AUGUST 2014.
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-15 23:54:50**
**C:\NAVTEX\F\SEND\A20210702072102_FA68.1**
**Start transmitting time: 2021-09-15 23:54:55**
ZCZC FA68
030734 UTC MAY 21
BKK RADIO MMSI:005671000
NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 37/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SUBMARINE CABLE
-----------------------------------------------------
1.FROM APRIL TO SEPTEMBER 2021, PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY WILL
BE FIXING 115 KV SUBMARINE CABLE SYSTEM ,BETWEEN THE FOLLOWING
POSITION (WGS84 DATUM):
1.1 09-32-24.68N 099-53-33.097E
1.2 09-32-25.329N 099-53-33.156E
1.3 09-32-25.977N 099-53-33.214E
1.4 09-32-26.626N 099-53-33.272E
1.5 09-32-27.274N 099-53-33.33E
1.6 09-32-27.923N 099-53-33.389E
1.7 09-32-28.572N 099-53-33.447E
1.8 09-32-29.22N 099-53-33.505E
1.9 09-32-29.869N 099-53-33.563E
1.10 09-32-30.517N 099-53-33.622E
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
03RD MAY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-15 23:57:05**
**C:\NAVTEX\F\SEND\D20210914232926_FD75.1**
**Start transmitting time: 2021-09-15 23:57:10**
ZCZC FD75
141530 UTC SEP 21
BKK RADIO
MMSI: 005671000
--------------------
DISTRESS INFORMATION
NO.68/21
//DISTRESS ALERT//
DETECTION TIME:
141323 UTC SEP 21
NAME OF THE VESSEL:
VOR.RUNGRUANGWAREE 3
TYPE OF VESSEL:
FISHING VESSEL
POSITION:
12-18.40N, 101-40.70E
NATURE OF DISTRESS:
MAN OVERBOARD
SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO
KEEP A SHARP LOOK OUT AND
REPORT ANY INFORMATION TO
BANGKOK RADIO.
STAND BY ON
VHF CH.16 (156.800 MHZ)
MF 2,182.000 KHZ
TEL. +66 2 104 7030
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-15 23:58:35**