ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ขอความช่วยเหลือ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR & DISTRESS)

From: กสท.(CAT) 16 ก.ย. 2564, 04:19:21
To: กรมเจ้าท่า, กสท. (CAT), สกชย. (SAR)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 16 ก.ย. 2564, 03:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-09-16 03:51:49**
ZCZC FD75
141530 UTC SEP 21
BKK RADIO
MMSI: 005671000
--------------------
DISTRESS INFORMATION
NO.68/21

//DISTRESS ALERT//
DETECTION TIME:
141323 UTC SEP 21

NAME OF THE VESSEL:
VOR.RUNGRUANGWAREE 3

TYPE OF VESSEL:
FISHING VESSEL

POSITION:
12-18.40N, 101-40.70E

NATURE OF DISTRESS:
MAN OVERBOARD

SHIP IN VICINITY IS REQUESTED TO
KEEP A SHARP LOOK OUT AND
REPORT ANY INFORMATION TO
BANGKOK RADIO.

STAND BY ON
VHF CH.16 (156.800 MHZ)
MF 2,182.000 KHZ
TEL. +66 2 104 7030

NNNN
**End transmitting time: 2021-09-16 03:53:14**