ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 9 พ.ย. 2563, 13:33:27
To: กรมอุตุนิยมวิทยา
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 8 พ.ย. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2020-11-08 15:50:18**
ZCZC FB13
2020-11-08   15:50

FROM BANGKOK RADIO AT 08:50 UTC
(CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED)

BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING
ON SUNDAY 08 TH NOVEMBER 2020

SYNOPTIC SITUATION AT 8-0300 UTC

THE MODERATE NORTHEAST MONSOON ACROSS THE GULF AND THE SOUTH AND THE
LOW PRESSSURE COVERS OVER MALAYSIA BRING TO CONTINUE FALL RAIN WITH
ISOLATED HEAVY RAIN IN THE SOUTH.
THE MODERATE WIND AND WAVES ARE LIKELY ABOUT 2 METERS HEIGHT IN THE
GULF AND ABOOVE 2 METERS HEIGHT IN THE GULT AND ABOOVE 2 METERS
HEIGHT IN THUNDERSHOWER.

24-HOUR FORECAST FROM 8-0600 UTC

THE GULF OF THAILAND (AREA 1-AND 2)

CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS AND ISOLATED HEAVY RAINS.
NORTHEASTERLY WINDS 10-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 2 METERS AND ABOOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND MALACCA STRAIT(AREA 3-AND 5)

VERY CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS AND ISOLATED HEAVY RAINS.
NORTHEASTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/H.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOUT 2 METERS OFFSHORE.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE(AREA 4)

CLOUDY WITH SCATTERED THUNDERSHOWERS AND ISOLATED HEAVY RAINS.
NORTHEASTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOOUT 2 METERS AND ABOOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA

PARTLY CLOUDY WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS.
NORTHEASTERLY WINDS 10-18 KNOTS OR 20-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 2 METERS AND ABOOVE 2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

MET 08 TH NOVEMBER 2020
005671000 BKK RADIO
NNNN
**End transmitting time: 2020-11-08 15:54:13**