ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 18 ก.ย. 2564, 16:08:13
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุตุนิยมวิทยา
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 18 ก.ย. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\E20210918104708.1**
**Start transmitting time: 2021-09-18 15:50:18**
ZCZC FE21
180850 UTC SEP 21
BKK RADIO
MMSI: 005671000
--------------------
BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING

SYNOPTIC SITUATION AT 18-0300 UTC

THE SOUTHWEST MONSOON PREVAILS OVER THE ANDAMAN SEA,
THE SOUTH AND THE GULF OF THAILAND WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS OVER
THE SOUTH.

24-HR FORECAST FROM 18-0600UTC
THE GULF OF THAILAND(AREA1-AND2)
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHWESTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR
WAVE HIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND
MALACCA STRAIT (AREA 3-AND 5)
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHWESTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 1 METER AND 1-2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE(AREA4)
ISOLATED THUNDERSHOWER.
SOUTHEASTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHEASTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.

SOURCE FROM:
WEATHER FORECAST DIVISION

ISSUED BY:
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
BANGKOK,THAILAND.
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-18 15:53:20**