ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 07:56:31
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์, กสท. (CAT)
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 07:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\A20210902114444_FA23.1**
**Start transmitting time: 2021-09-19 07:50:18**
ZCZC FA23
021200 UTC JUL 21
BKK RADIO
MMSI : 005671000
--------------------
BKK RADIO INFORMATION
NO.10/21
FOR MONITORING PERFORMANCE AND
SATISFYING ALL SHIPS OF PROVIDING
MARITIME SAFETY INFORMATION
VIA NAVTEX IN THAILAND COASTAL AREA,
BKK RADIO KINDLY REQUEST
MARINERS TO FILL OUT THE NAVTEX
FEEDBACK QUALITY FORM IN FOLLOWING
URL : WWW.CUTT.LY/NAVTEX
WE APPRECIATE YOUR KINDLY COOPERATION.
ISSUED BY:
BKK RADIO, NATIONAL TELECOM PLC.
BANGKOK, THAILAND.
02-SEP-2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 07:51:38**
**C:\NAVTEX\F\SEND\E20210919053602.1**
**Start transmitting time: 2021-09-19 07:51:43**
ZCZC FE22
190050 UTC SEP 21
BKK RADIO
MMSI: 005671000
--------------------
BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING
SYNOPTIC SITUATION AT 18-2100 UTC
THE SOUTHWEST MONSOON PREVAILS OVER THE ANDAMAN SEA,
THE SOUTH AND THE GULF OF THAILAND WITH ISOLATED THUNDERSHOWERS OVER
THE SOUTH.
IN ADDITION, THE ACTIVE LOW PRESSURE CELL OVER THE MIDDLE SOUTH CHINA
SEA IS EXPECTED TO MOVE CLOSE TO THE COAST OF MIDDLE VIETNAM FROM 19
AND 20 SEPTEMBER WITH ISOLATED HEAVY RAINS FORECAST IN THE SOUTH
24-HR FORECAST FROM 19-0000UTC
THE GULF OF THAILAND(AREA1-AND2)
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHWESTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR
WAVE HIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.
THE ANDAMAN SEA AND
MALACCA STRAIT (AREA 3-AND 5)
ISOLATED THUNDERSHOWERS AND ISOLATED HEAVY RAINS.
SOUTHWESTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 1 METER AND 1-2 METERS IN THUNDERSHOWERS.
KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE(AREA4)
ISOLATED THUNDERSHOWER.
SOUTHEASTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.
TIP OF INDOCHINA
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHEASTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.
SOURCE FROM:
WEATHER FORECAST DIVISION
ISSUED BY:
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
BANGKOK,THAILAND.
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 07:55:21**