ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 14:25:47
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-09-19 11:50:18**
ZCZC FA16
230411 UTC AUG 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.10/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
RANONG, CHON BURI, HIN KHI CHANG, KO PHAI - LIGHT
-----------------------------------------------------
FORMER NOTICE NO.24(T)/20 AND 7(T)/21 IS CANCELLED.
DETAIL : 1. HIN KHI CHANG LIGHT, FL.5S7M6M, IN THE POSITION (INDIAN 1
975 DATUM) LAT. 09-50-23.48 N., LONG. 098-26-08.74 E. HAS BEEN RELIGH
TED.
2. H.T.M.S.KHRAM LIGHT-BUOY MARKING, FL.Y4S1M, IN THE POSITION (INDIA
N 1975 DATUM) LAT.12-55.87 N., LING. 100-41.58 E. HAS BEEN RELIGHTED.

CHARS AFFECTED : 171 331 142 001 307 362 AND 045

SOURCE FROM : AIDS TO NAVIGATION
DIVISION, DATED 11TH AUG 2021

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
20TH AUG 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 11:52:32**