ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 14:26:23
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-09-19 11:52:37**
ZCZC FA71
072120 UTC AUG 14
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.118/2014(TEMPORARY)
GULF OF THAILAND
PETROLEUM SURVEY OPERATIONS.

DETAILS:

1. AT THE END OF JULY 2014 MP G1(THAILAND)LTD.
HAS BEEN CONDUCTING PETROLEUM SURVEY AND
PETROLEUM PRODUCTION BLOCK G1/48
BY THE SUPPORT VESSEL NAMED ''MANORA PRINCESS''
IN THE APPROXIMATE POSITION(INDIAN1975 DATUM):
 
  LAT 11-44.09 N, LONG 100-33.50 E
  (DURATION ABOUT 8 YEARS)

AND WHEN THE OPERATION IS FINISHED, THE COMPANY
WILL TAKE THE VESSEL OUT OF THE KINGDOM IMMEDIATELY.
2. DETAILS OF THE VESSEL ARE AS FOLLOWS:
  NAME : MANORA PRINCESS
  TYPE : OIL CARRIER
  FLAG : SINGAPORE
3. MARINERS ARE WARNED NOT TO APPROACH WITHIN A
RADIUS OF 2 NAUTICAL MILES FROM THE ABOVE POSITION.

CHARTS AFFECTED : 001 AND 045
SOURCE FROM   : DEPARTMENT OF MINERAL FUELS,
                  DATED 28TH JULY 2014.
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND,
7TH AUGUST 2014.
NNNN

**End transmitting time: 2021-09-19 11:55:21**